Skapande människor av alla slag behövs, vi har en stor uppgift att fylla som visionärer och bärare av det nya.
Mitt namn är INGRID LIDSTRAND BRUHN.
Jag har arbetat i 30 år som pedagog, keramiker och konstnär. Som keramiker arbetar jag med bruksgods i stengods och lergods. Jag arbetar även med konstgods i rakuteknik.Jag är medlem i Hantverksgruppen Sörmland som på somrarna har försäljning i hamnen i Nyköping sedan 10 år tillbaka. Vi har också försäljning i stadshuset i Nyköping i december varje år.

Jag är också med i ett projekt som heter Skärgårdssmak som är initierat av Nordiska Ministerrådets skärgårdssammarbete. Skärgårdssmak handlar inte bara om hantverk utan också om matproducenter, restauranger och butiker i ett område som stäcker sig från Nyköping och upp till Norrtäljetrakten i Sverige och över till Åland och Åbo skärgård i Finland.

Lustbruk Keramik
Min verkstad som heter Lustbruk Keramik ligger i Bryggeriet i Nyköping där också andra konsthantverkare, konstnärer och småföretagare finns. Vi har inga särskilda öppettider men när vi finns i våra verkstäder är ni hjärtligt välkomna in, det är bara att knacka på. Ett par gånger om året har vi öppet hus, vi annonserar om detta i ortstidningen. Vanligtvis i maj och september.

Varmt Välkomna!

Se bilder från utställning i Jyväskylä, Finland i mars 2006
  Bilder från utställning på fd Galleri Slätpricken i Oxelösund,Är du intresserad så hör av dig till mig:
Ingrid Lidstrand Bruhn
Behmbrogatan 5, 611 34 Nyköping
0155 26 84 62,
mobil 073 80 50 173,
e-post: ingridlidstrandbruhn@hotmail.com

VedicartkurserOm IngridOm IngridVedicartkurserRakubränningKeramik Tillbaka till första sidanOm IngridKurserRakuKeramikVedicart