VAD ÄR
VEDIC ART? Konst och liv hör ihop.
Det största konstverket, mästerverket, som vi skapar är vårt eget liv och det vi gör av det
.


VEDIC ART är en väg att genom konstskapande uppnå högre medvetande, att skapa bortom prestations- och teknikkrav. Det är inte tekniken som är viktigast utan varje människas möjlighet att skapa något utifrån sig själv utan att vara beroende av tekniska färdigheter och kontroll. VEDIC ART är helt fristående från alla skolor, riktningar och organisationer. VEDIC ART handlar inte om någon ideologi, filosofi eller religion. Man kan tro vad man vill och ändå måla med VEDIC ART. Den viktigaste utbildningen som finns är den som ger oss kunskapen om oss själva.Den enda plats där du kan få den kunskapen är inom dig själv. Att måla enligt VEDIC ARTs principer är som att få en navigationskarta där du själv ställer in kompassen i riktning till ditt högre jag. Det är själva drivkraften i skapandet man hittar.

Det är dags för oss människor att utveckla det u-land som kallas det inre landskapet. Dvs upptäcka det som vi litet schematiskt kallar den högra hjärnhalvan. Vi styrs väldigt mycket av den vänstra hjärnhalvan. Vi har nästan glömt hur vi kan använda den högra, men just i skapandet är det den högra hjärnhalvan vi använder. För att kunna koppla på den måste vi få arbeta förutsättningslöst och kravlöst, det är där VEDIC ART kommer in. Konst är inte att avbilda utan att göra synligt.

Skapandet är ett fredsarbete. Det är viktigt att den skapande processen med våra pennstreck och penseldrag hela tiden fortgår för det hjälper oss att stå emot mörker och negativa krafter. Att vara trogen sin uppgift, att vara trogen skapandet, ger en otrolig kraft att bekämpa det onda.

Curt Källman
grundade VEDIC ART 1988. Curt har gått på konstakademin i Stockholm 1964 - 1969 och han har haft utställningar i Norden, Europa och USA. Jag är utbildad VEDIC ART lärare och har kurser främst i Sörmland, men även på andra orter. Jag är pedagog, konstnär och keramiker.

För att gå mina kurser behöver du inga som helst förkunskaper, ju mindre du vet om målning ju lättare lär du dig. Men du måste ha en lust att vilja mål.Är du intresserad så hör av dig till mig:
Ingrid Lidstrand Bruhn
Behmbrogatan 5, 611 34 Nyköping
mobil 073 80 50 173,
e-post: ingridlidstrandbruhn@hotmail.com


VedicartkurserOm IngridOm IngridVedicartkurserRakubränningKeramik Tillbaka till första sidanOm IngridKurserRakuKeramikVedicart